Friday, 7 September 2018

ኢትዮጵያዬ የኔ ናፍቆት
ኢትዮጵያዬ የኔ ናፍቆት
ትውስ አልሽኝ እናት አለም

አውዳመቱ፣ ግርግሩ፣ 
ድርድሩ፣ ፉክክሩ
አንተ ትብስ 
አንቺ ትብሽ
ስንባባል የኖርንበት
እረ ስንቱ ኢትዮጵያዬ
ስንቱን ላንሳ፤ ስንቱን ጥዬ 
ከትዝታው፣ ከትውስታው

ልንገርሽ እናት አለም
ላጫውትሽ ኢትዮጵያዬ
በውስጤ የኖረውን

በጥቂቱ ልንገርሽ
ከታሪኬ ላካፍልሽ
ኢትዮጵያዬ ላውጋሽ
ትዝታዬን ላጫውትሽ

በአየር ክልልሽ ያለፍኩት 
በሰማይሽ ያቋረጥኩት 
አልረሳውም ኢትዮጵያዬ 
የተሰማኝን ስሜት
የነዘረኝን ንዝረት

የኢትዮጵያ አየር ክልል 
ውስጥ ነህ ቢለኝ ካርታው

ኢትዮጵያን እያለፍናት ነው 
ቢለኝ ያልገባው ጎረቤቴ
በመፅሃፍ ተደብቄ
ሥራ የበዛበት ሆኜበት 
እንባ እየተናነቀኝ
አንዲትም ቃል ትንፍሽ ሳልል
አለፍኩሽ እኮ ኢትዮጵያዬ::

ዛሬ ግን ኢትዮጵያዬ
አዎ ዛሬ ግን ሀገሬ 
የተስፋ ስንቄን ሰንቄያለሁ 
ብቅ ብዬም አይሻለሁ

የአቅሜንም ጀባ እላለሁ
ብድርሽንም እከፍላለሁ

ኢትዮጵያዬ እንገናኛለን 
ዳግምም እንተያያለን

ትናንት ኢትዮጵያዊ
ዛሬም ኢትዮጵያዊ
ነገም ኢትዮጵያዊ
ሁሌም ኢትዮጵያዊ
ኩሩው ኢትዮጵያዊ

እመጣና አይሻለሁ
የአቅሜንም ጀባ እላለሁ
ቃሌንም አከብራለሁ::

(ማስታወሻነቱ በስደት ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን)


አምባገነንነትን በጀብደኝነት ከተካን ወደ አምባገነንነት መመለሳችን አይቀርም

ጥቂት ' የፖለቲካ አክቲቪስቶች ' በኢትዮጵያ የተከሰተውን ለውጥ በግላቸው ያመጡት እንደሆነ ደጋግመው ሲያወሩ ይሰማል :: ግልፅ መሆን ያለበት የተገኘው ውጤት የመላው ኢትዮጵያውያን...